Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kadek Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo, NIP: 589-16-38-295 (dalej „Kadek”).

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. rejestracji konta, utrzymania konta, realizowania Twoich zamówień, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłania informacji marketingowych (w tym newslettera). 

Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. rejestracji konta, realizacji zamówień, rozliczeń i księgowości, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (w oparciu o pliki cookies, a także polegających na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo odpowiednie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) przy zakładaniu konta, tudzież rejestracji jako Gość.
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy (wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane). Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas 5 lat, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo wyżej, w sekcji „W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

 

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy niezbędne jest podane Państwa podstawowych danych na formularzu rejestracji, czy formularzu zakupu. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych (dodatkowych), które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli na przykład wysyłać do Ciebie wiadomości w formie newslettera).

Podanie podstawowych danych w formularzach umożliwia nam świadczenie danej usługi. Podstawowe dane dotyczące rejestracji dotyczą imienia, nazwiska, adresu mailowego, czy numeru telefonu. Podstawowe dane dotyczące realizacji zamówienia (zakupu) zawierają dane dotyczące adresu dostawy, a także wyboru odpowiedniej formy płatności i dostawy, co wiąże się z otrzymanie danych z systemów płatności, bankowych oraz kurierskich. W przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy lub mailowy przekazujesz nam swoje podstawowe dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, treść wiadomości oraz opcjonalnie numer zamówienia.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Kadek, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Państwa dane przekazujemy zatem:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności),
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie.
 

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Kadek Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych - w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.
 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Zawsze mogą Państwo napisać na adres Kadek Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail info@kadek.pl lub zadzwonić pod numer +48 58 685 96 92.