Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kadek sp. z o.o.

 1. Właścicielem sklepu  jest Kadek sp.z o.o. z siedzibą w Żukowie, (zwanym dalej Sprzedającym).
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.dobrakielbasa.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

  Rejestracja klienta

 4.  Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

  Przyjęcie i realizacje zamówienia

 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 8. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 9. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie na podstawie podstrony: dostawa i płatności.
 10. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 11. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 2-7 dni.
 12. Każda transakcja będzie potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Faktury wystawiamy na prośbę klienta. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, po dokonaniu zamówienia prosimy napisać maila na  info@kadek.pl z adekwatną prośbą.
  Po wystawieniu paragonu, nie ma już możliwości otrzymania faktury.
 13. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 14. Zamówienia można odwołać  za pomocą poczty e-mail  lub telefonicznie.

  Gwarancja i reklamacje

 15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 16. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest :sprawdzić stan przesyłki, sprawdzić czy paczka jest adresowana do nas.
 17. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 18. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, przesyłka nie może być rozpakowana) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 19. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu fiskalnego ) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 21. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią FAKTURY VAT lub PARAGONU FISKALNEGO.

  Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 22. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kadek Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo, NIP: 589-16-38-295 (dalej „Kadek”).
 23. Wszelkie niezbędne dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na podstronie Polityka Prywatności. Bezpośredni link: https://sklep.dobrakielbasa.pl/content/8-polityka-prywatnosci lub klikając w menu na dole strony w pozycję 'Polityka Prywatności'.
 24. Dodatkowo bezpośrednie informacje na temat plików cookies znajdą Państwo pod adresem https://sklep.dobrakielbasa.pl/content/13-polityka-cookies

  Postanowienia końcowe

 25. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 26. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 28. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.